Jak vyměnit řezací kolečko

Mnohokrát už jsme dostali otázku, jak se vlastně vyměňuje čepel u otočného řezače. 

Není to obtížné:

 • otočte řezač zadní stranou nahoru
 • odšroubujte matičku a dejte si ji stranou (otáčejte proti směru hodinových ručiček)
 • z druhé strany prstem přidržujte čepel na svém místě
 • sundejte podložku a dejte si ji stranou
 • teď můžete vysunout starou čepel i s rámečkem, který ji pdridržuje
 • sundejte starou čepel a bezpečně ji uložte - dobré místo je krabička od nové čepele
 • pozor, i tupá čepel je stále ještě nebezpečně ostrá
 • nasaďte novou čepel na rámeček
 • a společně zasuňte zpět do držadla
 • nasaďte podložku
 • a matičku a utáhněte ji

Takto se to dělá u otočných řezačů Olfa. U jiných značek to bude asi podobné.

Kdo se raději dívá na video, tak tady to je.