Crosswise Grain

CrosswiseGrainCrosswise Grain (nebo straight grain či weft) čili útek. Je to nit, která prochází osnovou kolmo na délku látky a probíhá po celé šířce od okraje k okraji. Nit, která prochází tkaninou po její délce se nazývá lenghtwise grain (osnova). Celkový přehled hledejte v článku grain.

Osnovní nitě jsou hustěji položené než nitě útkové. To je jeden z důvodů, proč je látka v podélném směru méně pružná, než ve směru útku.

 

Na obrázku je útek označen modře, osnova červeně (zdroj obrázku wikipedie).