UFO

UFO je zkratka pro Unfinished object (nedokončený objekt), tedy patworkový projekt, který se z různých důvodů nepodařilo nikdy dokončit.